بنام الله یکتا درود بر شما دوست بی همتا

تاثیر نجوا و شهود

نجوا: افکار غالب و منفی ذهن هستند که ما را به یاد خاطرات بد گذشته و توهم ترس از آینده میاندازند. نجوا انسان را غمگین میکند و میترساند.

شهود: افکار و احساسات مثبت ذهن هستند که ما را به یاد خاطرات خوب گذشته و توهمات خوب از آینده میاندازند. شهود ما را شاد میکند و امید وار میسازد.

با توجه به کلام خداوند که به دفعات زیاد میفرماید:

دوستان خداوند نه ترسی بر آنها است نه غمی، به این نتیجه گیری میرسیم: نجوا از سمت دشمن خدا است که میخواهد غم و ترس را به ما تحمیل کند.

کسی که توجه و تمرکزش را روی این نجواها میگذارد، دوستی با دشمن خداوند را در پیش گرفته است.

نتیجه ی تمرکز بر روی نجواها ناامیدی است که خداوند بزرگترین گناه را ناامیدی و شرک میداند و میفرماید: قسم میخورم کسی که ناامید شود تمام درهای رحمتم را به رویش میبندم.

نجواها باعث میشود تا توجه افکار و احساسات بر روی ارتعاشات منفی برود.

زمانی که توجه طولانی شود منجر به تمرکز میگردد. تمرکز باعث میشود ارتعاشات افزایش پیدا کنند. یک فکر منفی یک ارتعاش کم است. با تمرکز زیاد این فکر تبدیل به چندین فکر منفی و هم راستا میشود که خاطرات مشابه بد را به یاد میاورند. در نتیجه احساسات عصبانیت و نا امیدی افزایش میابند.

در این روند بدن از سیستم سلامتی کم کم خارج میشود. همچنین با افزایش ارتعاشات و تمرکزات منفی،  آرام آرام اتفاقات قابل مشاهده خلق و جذب زندگیمان میشوند. اتفاقاتی که توجه و تمرکز ما را به ما اثبات میکنند. مثلا نجوا شما را به یاد بی پولی میاندازه. شما توجه و تمرکز میکنید. مدام به یاد خاطرات بی پولی هایتان در گذشته می افتید. سپس توهم ترس از آینده را به شما یادآور میشود که به بدبختی دچار میشوید. سپس عصبانی و ناامید میشوید. در روند همین تمرکز، هر جا که میروید رکود، فقر و آوارگی را مشاهده میکنید. تلویزیون را روشن میکنید اخبار متشابه با نجواها به شما نشان داده میشود. مثلا ورشکستگی عده ای را نشان میدهد. شما در نهایت به این باور و احساس میرسید که بد بختی یک امر طبیعی است که به صورت ابدی در زندگی شما جریان دارد.

پس تا زمانی که به صورت ارادی تصمیم نگیرید بر روی افکار، احساسات، خاطرات و وتوهمات خوب توجه و تمرکز نمایید. زندگی به همین سو شما را میبرد.

سیستم اراده ای که خداوند به ما عطا کرده، در اصل معیار ایمان ما را با لا و پایین میبرد. ما با اراده، تصمیم و توجه مسیر زندگی مان را برای ناخودآگاهمان مشخص میکنیم.

در نهایت  ما را  به سمت زندگی ای که تمرکزمان را بر روی آن گذاشته ایم هدایت میکند.

تفسیر یک زندگی خوب یعنی سلامتی، شادی، روابط خوب، ثروت، علم و معنویات. که در روند توجهات ارادی و هدایت ناخودآگاه خداوند ایجاد میشود.

از لحاظ علمی دلیل غالب بودن افکار منفی را بررسی کنیم متوجه میشویم که: جنس این افکار از عنصر آتش هستند که مرکز زمین جایگاه اصلی آن است. همچنین جنس بدن ما از عنصر خاک است که بر تمامی عناصر جهان  برتری دارد. پس خاک، آتش را در خود به راحتی جا میدهد.           

همچنین جنس افکار مثبت از نور هستند. جایگاه نور در سماوات است. جنس خاک بدنمان میتواند نور را در خود جا دهد.

نور و آتش میتوانند به کمک خاک کیمیا کنند. نور قدرتش بی نهایت و  از سمت خدا است که میتواند معجزات را خلق کند.

ولی در این بین قانون جاذبه زمین را بررسی میکنیم. سرعت جاذبه زمین پنج ملیون برابر بیشتر از سرعت نور است.

جاذبه مدام ما را به سمت مرکز زمین میکشاند. جایگاه قدرتمند آتش و مواد مذاب هم که مرکز زمین است.

نتیجه این میشود که افکار منفی آتشین هستند که ذهن به وسیله نیروی جاذبه آن را مدام به سمت خود میکشاند. البته توضیحات بیشتر این مساله  در دوره شاهین موفقیت بیشتر داده شده است.

یک جمع بندی کلی میکنیم: ایمان با توجه به تمرکزات ما سنجیده میشود. همون طور که خداوند میفرماید تفاوت انسان ها تنها در تقوا است. تقوا یعنی پرهیز کردن از ارتعاشات منفی. ما روزی از این جهان میرویم. با توجه به ایمانی که داریم، منزلگاه های بعدی مان را تجربه میکنیم. این جهان مزرعه آخرت است. باید شاد و امید وار باشیم. همان طور که خداوند میفرماید به فضل و رحمت من شاد باشید که شادی برای شما از هر چیزی که در زندگی جمع آوری کرده اید بیشتر ارزش دارد.

گناه چیزیه که ما را از پاداش الهی دور میکنه و باعث ضرر و زیان انسان میشود. پس تمرکز بر نجوا شاوده تمام گناهان بزرگ است.

برای این مقاله تمرین مچ گیری شیطان را برای شما دوست با ایمانم در نظر گرفته ام.

از این لحظه به بعد هر زمان این نجوا سراغ شما اومد و خواست خاطرات بد گذشته و افکار پوچ را تحمیل کند. به سرعت با دست راست خود مچ دست چپتان را بگیرید (نماد مچ گیری) و همون لحظه به متضاد اون فکر بیندیشید. مثل خاطرات خوب، رویا بافی، خوش بینی، باور های مثبت، امیدواری، تلقینات مثبت، سپاسگذاری داشته ها و...

ان شا الله در تفسیر ارتعاش کتب آسمانی خداوند، در آینده ای نزدیک این مسایل برای دوستان علاقه مند بازتر خواهد شد.

 

.................................................................................

تفسیر ارتعاشی  سوره ی  حمد

سوره حمد راهگشای هر مشکلی است.

خداوند  نعمتی بزرگ و مشترک برای خود و بنده هاش در کتابش قرار داده که با آموزش های این دوره  به معنای واقعی به درکش می رسیم.

آموزش کامل قانون جذب در سوره حمد با تمرکز بر روی ریشه ها، واژه ها، کلمات و آیات .

 160 دقیقه فایل آموزشی صوتی

از مسایل پنهان و موفقیتی از سوره حمد که هیچ کجای دنیا نشنیده اید.

مسایلی از مجهولات مفسرین از گذشته تا امروز که در این محصول با قوانین کوانتومی باز شده اند.

به همراه فایل های مخفی از تلاوت زیبای سوره حمد با صدای 8 استاد برتر جهان بر روی محصول که جهت گوش دادن ذهن ناخودآگاه شما برنامه ریزی شده اند(عبدالباسط. مصطفی اسماعیل. شحات محمد انور. متولی عبدل العال. محمد صدیق منشاوی. عبدالعزیز حصان)

با این دوره به قدرت هایی از سوره حمد که مادر قرآن است پی برده و یاد میگیریم که چگونه خداوند را عبادت کنیم، چگونه توکل کنیم، چگونه بدون هیچ نگرانی و با اعتماد صد درصد  از قدرتش در زندگی  بهره ببریم.

این محصول نیاز یک مسلمان در این عصر میباشد که قوانین ارتعاش را به طور کامل در این سوره بررسی کرده ایم.

گوش دادن مکرر به این محصول با نیت هر هدفی که دارید به دلیل قدرتمند شدن باورهایتان نسبت به خداوند و 75 بار تلاوت پنهان قاریان برجسته. به لطف خداوند معجزه در زندگی شما ایجاد می کند.

لینک خرید دوره

 

https://idpay.ir/koodakedaroon/file/34174

 

پیشنهاد مقاله تماشای  ویدیو در .... اینجا....  

 

ادامه مطلب در فایل صوتی ... اینجا...   

  والسلام......... صادق دهکردی